Monday Mar 27, 2023

Diskriminácia: ako ju spoznať?

S právničkou Jankou Debrecéniovou hovoríme o diskriminácii a jej súvislostiach, o zodpovednostiach štátu a rôznych subjektov aj o možnostiach ochrany pred diskrimináciou.

Dozviete sa:

  • že diskriminácia nie je akákoľvek nespravodlivosť či krivda,
  • ako ju rozpoznáme,
  • ako, kde a v ktorých prostrediach sa deje

a veľa ďalšieho.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320